Tragické události mohou změnit celý život

Nikdo neví, co ho na cestách životem potká. Bohužel i slunečný a veselý den se může během několika vteřin proměnit ve špatný sen. Tragédie může spočívat v úmrtí, nehodě, přepadení nebo nepříjemném úrazu, zkrátka jedinec zažije tak velký šok, se kterým se těžko může sám vyrovnat. Je dobré zavčasu pouvažovat o odborné pomoci, kterou nabízí psycholog v Praze. Jakmile s posttraumatickým stresem nezačnete pracovat, může to přerůst v další problémy, které způsobí nepříjemné zdravotní i existenční potíže.

terapie

Čím dříve léčba nastane, tím lépe si organismus povede

Požádat o odbornou pomoc, kterou nabízí psychoterapie v Praze je skutečně to nejlepší, co můžete udělat, pokud se projeví posttraumatická stresová porucha. Většinou tyto příčiny dokáže odhalit specialista, který rovněž odkáže na odborné posouzení. Z psychického traumatu se skutečně dá uzdravit, stejně tak jako když si způsobíte fyzické zranění. Mnohdy to vyžaduje čas, protože emoční rány mohou být příliš velké a silné, že mozek je musí zpracovat postupně a tím se pomalu začnou jednotlivé bloky bolestí či traumatických změn, odstraňovat. Nejspolehlivější je EMDR terapie, která skutečně má skvělé výsledky v oblasti léčby posttraumatických poruch.

  • Pomáhá při léčbě psychických potíží, které byly způsobeny traumatickou událostí.
  • EMDR terapie je velmi šetrná metoda a rozhodně má rychlejší konečné https://icchotebor.cz/2017/12/sest-stadii-nemoci-aneb-jak-dlouho-trva-nezli-se-nemoc-plne-projevi/ výsledky léčby.
  • Hluboká emoční zranění se uzdravují podstatně rychleji.
  • Je zacílena na ložisko, které způsobuje psychickou poruchu.
  • Skvěle spolupracuje s nervovou činností, čímž se odstraní blok a dochází k duševnímu uzdravení.

ztráta osobnosti

Nová metoda pomáhá

Nejedná se o nějaký moderní trend, naopak tato metoda v sobě ukrývá prvky uznávaných psychoterapeutických přístupů, ovšem které jsou doplněny o bilaterální stimulaci. Ta perfektně zpracovává traumatické zážitky, které způsobují různou blokaci a tím přirozeně nastávají další zdravotní komplikace. Přirozeně tuto metodu lze použít i při menších psychických potížích. Nemusí se jednat zrovna o tragické události. Podceňování, bezmocnost, úzkost, depresivní stavy a mnohé další rovněž ovlivňují zdravý způsob života. Terapie má osm kroků, které vedou přirozenou cestou, za pomoci psychologa, k proměně myšlenek, emocí a dokonce i chování. Není dokonce nutné popisovat do detailu událost, která se přihodila. V současné době je tato metoda EMDR terapie v Praze dostupná a velmi žádaná.