Studium na univerzitě třetího věku

Studium, je proces zdokonalování lidské mysli, který nekončí ani v seniorském věku. Jako mladí lidé chceme, aby ta ''protivná škola'' už skončila, zatímco v dospělosti si říkáme, že jsme se měli lépe učit. Jak je to ale se studiem seniorů? Mohou někde uplatnit vzdělání, kterého se jim díky univerzitě třetího věku dostane? A jaké předměty u této věkové kategorie v poslední době ''frčí'‘?

Univerzita třetího věku (zkráceně U3V) je schválený postup celoživotního vzdělání pro všechny. Tento program vzdělání vznikl ve Francii v roce 1973 Pierrem Vellasem.

 vycházka důchodců

Na českém území byla založena první univerzita třetího věku v Olomouci v roce 1986, avšak první akademická univerzita vznikla v Praze na 1. lékařské fakultě a naplno se toto vzdělávání rozvinulo v roce 2000.

V současnosti je minimálně jedna U3V v každém kraji.

 

Důležité body pro U3V


·         přihlásit se může kdokoliv (přednost mají samozřejmě ti, kteří již pobírají starobní důchod)


·         buď je studium zdarma, anebo se platí minimální školné (500 Kč – 700 Kč)


·         požadavkem ke studiu je složení maturitní zkoušky (někde stačí pouze ukončená základní škola)


·         po dokončení nemá absolvent titul, pouze osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

čtení stařenky

Cílem vzdělání lidí v tomto věku je rozšiřování znalostí v oblastech přírodních a společenských oborů, vědy a techniky. Další možností jsou tzv. vzdělávací kurzy kultury, životního stylu, dějin umění, marketingu, nebo rovnou mohou studovat informační technologie a zdokonalovat se při práci na počítači.

Tito ''žáci'' chodí do školy většinou na 2 hodiny a výuka se odehrává jednou za 2 až 3 týdny.

 

Díky U3V, vyplňují senioři svůj volný čas, především se setkávají se svými vrstevníky, tedy navazují sociální kontakty. Předávají si mezi sebou informace a zkušenosti, vypráví si zážitky z dob svého mládí a celkově i ze svých životů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup