Řešení pozůstalosti


Pokud je ÄlovÄ›k nucen Å™eÅ¡it pozůstalost, jedná se vždy o velmi smutnou a citlivou záležitost. Jakmile se vÅ¡ak smutek alespoň trochu utiší, je tÅ™eba zaÄít znovu žít a konat. NejsložitÄ›jší jsou vždy aktivity spojené s prodejem pozůstalostní nemovitosti, kterému musí pÅ™edcházet spousta papírování, bÄ›hání po úřadech, ale také například vyklízení. Málo kdo má totiž zájem o nemovitost chatu, chalupu Äi rodinný dům, který je plný vÄ›cí po pÅ™edchozích majitelích. Staré vÄ›ci totiž vÄ›tÅ¡inou nikdo nechce a nemá ani důvod, aby se sám staral o jejich likvidaci.

Prodávanou nemovitost je třeba zanechat prázdnou

Likvidace původního zařízení nemovitosti, která je urÄena k prodeji, je vždy vÄ›tÅ¡inou v kompetenci stávajícího majitele, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. A právÄ› proto vznikají nejrůznÄ›jší spoleÄnosti, které se touto Äinností, tedy vyklízením nemovitostí, zabývají. Hledáte-li kvalitní spoleÄnost se zárukou, která svou Äinnost vykonává dokonce i bez přítomnosti majitele, tedy takzvanÄ› na klíÄ, právÄ› jste ji naÅ¡li. Už dále nemusíte ztrácet Äas zbyteÄným vyhledáváním na internetu, staÄí nás pouze kontaktovat.