Co víme o Gibraltarském průlivu

Gibraltarský průliv se vyznačuje určitými specifickými zvláštnosti, které v jiných částech světa nenajdete. Je to jedno z nejzvláštnějších pevninských míst na světě, s velmi bohatou historií.

Britské území – kdo z vás by očekával při pohledu na mapu, že Gibraltar je jen geografické označení, a že území patří Španělsku, bude zřejmě zklamán, poněvadž se jedná o tzv. Britské zámořské teritorium.

Gibraltarský průliv

Necelých sedm čtverečních kilometrů – Britské území je velmi malé, ovšem uvědomte si, že právě jeho poloha je v mnoha směrech výjimečnou. Máte tu kontrolu nad veškerým lodním provozem mezi Atlantikem a Středozemním mořem, a v současné době i mezi plavidly, které zdolávají Suezský průplav, a pokračují dál, do Rudého moře a Indického oceánu.

Zdroj vody – mnozí lidé se mohou domnívat, že jsou tu v provozu vodárny podobně, jako je tomu v České republice, ale ve skutečnosti se tu pitná voda získává buď z dešťových srážek, anebo procesem odsolování mořské vody tzv. reverzní osmózou, která ji zbaví veškerých minerálních iontů.

Většinu území tvoří skalisko – celá východní část Gibraltaru je tvořena skalnatým masivem s nejvyšším vrcholem Rock of Gibraltar, jehož výška něco málo přes čtyři sta metrů dostačuje k přehlednému sledování dění na mořské hladině. Veškeré osídlení obytných budov je soustředěno na západě a částečně na severu teritoria.

výhled z Gibraltaru

Letiště – skutečně svérázné je zde ale letiště. Jediná vzletová a přistávací dráha je orientována západ – východ, a její západní část je uměle podsypána navážkou. Dráhu zhruba v polovině předěluje silnice pro motorová vozidla.

Evropa a Afrika – Gibraltarský průliv je přirozeným předělem mez Evropou a Afrikou. Dělí je od sebe pouze několik kilometrů mořského dna. Z Rock of Gibraltar je na dohled pevnina Maroka, a co si možná někteří z vás neuvědomují, nedaleko od marockých břehů západním směrem se nachází Kanárské ostrovy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup